DIN EN ISO 9001

Fritsche har siden 2007 været certificeret i henhold til DIN EN ISO 9001:2008!

Den internationalt anerkendte standard ISO 9001:2008 udgør en proces- og systemorienteret tilgang til kvalitetsstyring og løbende forbedringer.


Med standardserien EN ISO 9000 ff. er der skabt standarder, der dokumenterer grundprincipperne for foranstaltninger til kvalitetsstyring. Sammen danner de en sammenhængende serie af standarder for kvalitetsstyringssystemer, som skal lette den gensidige forståelse mellem alle deltagere på nationalt og internationalt niveau.


Overblik over de otte grundprincipper for kvalitetsstyringen.

  1. Kundeorientering
  2. Ansvarlighed af ledelsen
  3. Inddragelse af de berørte personer
  4. Procesorienteret tilgang
  5. Systemorienteret managementtilgang
  6. Løbende forbedring
  7. Sagligt beslutningsgrundlag
  8. Forhold til leverandører til gensidig nytte


Fritsche udlever kvalitetssikringens standarder!